Interne bestuurdersaansprakelijkheid

>>Interne bestuurdersaansprakelijkheid

Interne bestuurdersaansprakelijkheid

Interne bestuurdersaansprakelijkheid

Interne bestuurdersaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van een bestuurder tegenover de BV zelf. Dit is bezien vanuit het perspectief van de BV waarvan iemand bestuurder is. Is de bestuurder aansprakelijk jegens de BV (intern) of jegens iemand anders, bijvoorbeeld een klant (extern)?

Deze vraag kan grote gevolgen hebben voor de mate van de schade. Zo is bijvoorbeeld een sterke daling van de waarde van de aandelen vanuit de vennootschap gezien geen schade (intern). Toch zal de aandeelhouder daar heel anders over denken (extern).

Een vordering op deze grond wordt ingesteld door de BV zelf. In geval van een faillissement doet de curator dit namens de BV. Dit betreft de schade die de BV zelf lijdt.

De rechter heeft een aantal gronden aangenomen, waarop de de bestuurder aansprakelijk kan zijn jegens de BV. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan het onttrekken van gelden aan de BV. Ook  het verstrekken van leningen aan (verbonden) partijen waarvan op voorhand bekend is dat die het niet kunnen terugbetalen. Meer voorbeelden van verwijtbaar handelen door een bestuurder.

In een aantal gevallen, wordt de curator in zijn bewijslast geholpen door bewijsvermoedens: in dat geval moet de bestuurder aantonen dat het faillissement niet aan zijn wanbestuur te wijten is. De belangrijkste zijn (a) niet voldoen aan de boekhoudverplichting, (b) de jaarcijfers te laat of niet deponeren, of (c) geen melding doen van betalingsonmacht bij de belastingdienst.

Interne bestuurdersaansprakelijkheid wordt onderscheiden van externe bestuurdersaansprakelijkheid.

Terug naar de pagina over bestuurdersaansprakelijkheid.

Interne bestuurdersaansprakelijkheid
mr. S.R. VoorhorstAdvocaat

Neem contact met mij op

Externe bestuurdersaansprakelijkheid

december 28th, 2017|

Interne bestuurdersaansprakelijkheid

december 28th, 2017|

By |2018-01-11T11:34:15+00:00december 28th, 2017|Bestuurdersaansprakelijkheid|