Externe bestuurdersaansprakelijkheid

>>Externe bestuurdersaansprakelijkheid

Externe bestuurdersaansprakelijkheid

Externe bestuurdersaansprakelijkheid

Bij externe bestuurdersaansprakelijkheid is de bestuurder aansprakelijk voor de schade die een derde lijdt. Daarbij kan je denken aan de schade die een klant of een crediteur lijdt.

Voorheen werd  aangenomen dat het voor externe bestuurdersaansprakelijkheid vereist was dat de bestuurder een ernstig verwijt moest worden kunnen gemaakt (ECLI:NL:HR:2006:AZ0758). Later heeft de rechter bepaald dat dit niet is vereist, maar dat het voldoende is als de bestuurder “handelt in strijd met een op hem rustende zorgvuldigheidsplicht“. In dat geval gelden de gewone regels van een onrechtmatige daad en is een ernstig verwijt niet noodzakelijk (ECLI:NL:PHR:2012:BX5881).

Voorbeelden van externe bestuurdersaansprakelijkheid

Een bestuurder kan aansprakelijk zijn jegens een derde, als hij verplichtingen aangaat, waarvan hij weet dat de BV die niet zal kunnen nakomen.

Ook betalingsonwil kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. Dan betaalt de bestuurder  sommige crediteuren wel, maar één of enkele bewust niet.

Daarnaast kan het nog voorkomen dat een bestuurder verhindert dat de BV haar verplichtingen nakomt. Allemaal voorbeelden van gronden waarop een bestuurder aansprakelijk kan zijn voor de schade van een derde. Hierdoor kan hij worden veroordeeld deze schade te vergoeden.

Externe bestuurdersaansprakelijkheid wordt niet snel aangenomen. Er gelden strenge eisen. Een bestuurder moet enig risico als ondernemer kunnen nemen. Als de bestuurder het té bont maakt, loopt hij het risico dat hij persoonlijk aansprakelijk wordt voor de schade van een derde. In het geval de BV failliet gaat en de crediteur met zijn schulden blijft zitten, kan het noodzakelijk zijn om de bestuurder op deze wijze aan te spreken. Zo wordt getracht om schade te verhalen of een vordering te incasseren.

Externe bestuurdersaansprakelijkheid wordt onderscheiden van interne bestuurdersaansprakelijkheid.

Terug naar de pagina over bestuurdersaansprakelijkheid.

Externe bestuurdersaansprakelijkheid
mr. S.R. VoorhorstAdvocaat

Neem contact met mij op

Externe bestuurdersaansprakelijkheid

december 28th, 2017|

Interne bestuurdersaansprakelijkheid

december 28th, 2017|

By |2018-01-11T11:47:19+00:00december 28th, 2017|Bestuurdersaansprakelijkheid|