Aandeelhoudersovereenkomst

>Aandeelhoudersovereenkomst
Aandeelhoudersovereenkomst2018-01-02T14:54:31+00:00

Aandeelhoudersovereenkomst

In een aandeelhoudersovereenkomst leggen de aandeelhouders afspraken vast, die verder gaan of afwijken van de wet en de statuten van de vennootschap.

Er is een groot aantal redenen om afspraken te maken en deze vast te leggen in een aandeelhoudersovereenkomst. Dit hangt sterk af van de wens van de betrokkenen.

Een aandeelhoudersovereenkomst voorkomt veel problemen in de toekomst. Als er eenmaal een conflict is ontstaan, is het veel moeilijker om afspraken te maken. Een aandeelhoudersovereenkomst biedt dan uitkomst.

Aandeelhoudersovereenkomst
 • U kunt een aandeelhoudersovereenkomst makkelijker wijzigen: deze kan door partijen worden opgesteld en gewijzigd, terwijl de statuten door de notaris moeten worden aangepast.
 • Niet iedere aandeelhouder hoeft partij te zijn. Terwijl de statuten voor alle aandeelhouders gelden, kan een aandeelhoudersovereenkomst ook tussen een deel van de aandeelhouders worden gesloten.
 • Een aandeelhoudersovereenkomst is in beginsel alleen bij de partijen bekend, terwijl bijvoorbeeld statuten voor alle betrokkenen bij de vennootschap bekend zijn en bij de KvK moet worden gedeponeerd.
 • Maatwerk. Een aandeelhoudersovereenkomst kan heel specifiek naar de wensen van de betrokken partijen worden opgesteld.

Het moment dat je de samenwerking met een ander aangaat, is hét moment om afspraken te maken. Op dat moment staan partijen op goede voet met elkaar. Dan is het maken van afspraken het makkelijkst.

Toch willen veel ondernemers graag snel met de samenwerking beginnen. Die overeenkomst, die komt wel is de gedachte. Eerst geld verdienen. Als afspraken onduidelijk blijken en de eerste irritaties ontstaan, is het vaak al te laat.

Door zorgvuldig afspraken te maken, voorkom je problemen in de toekomst. Het is een investering in een goede samenwerking.

Denk bijvoorbeeld aan de volgende onderwerpen die in een aandeelhoudersovereenkomst aan bod kunnen komen:

 • Voor welke besluiten is voorafgaande toestemming van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vereist?
 • Voor welke besluiten is een grotere meerderheid dan 50% vereist?
 • Wie mag de vennootschap vertegenwoordigen?
 • Hoe wordt het bestuur benoemd en ontslagen?
 • Wat verdienen de bestuurders?
 • Wat gebeurt er als de bestuurders niet tot een besluit kunnen komen?
 • Als een bestuurder ontslag neemt, of wordt ontslagen, wordt hij dan gedwongen om zijn aandelen te verkopen?
 • In welke gevallen moet een aandeelhouder zijn aandelen gedwongen verkopen?
 • Als een aandeelhouder zijn aandelen wil verkopen, moet hij ze dan aan een andere aandeelhouder aanbieden?
 • Hoe wordt de waarde van de aandelen bepaald?
 • Steunen aandeelhouders elkaar als er over bepaalde onderwerpen wordt gestemd?
 • Wanneer wordt dividend uitgekeerd?
 • Hoe worden conflicten opgelost?

Er zijn veel modellen beschikbaar om zelf een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen.

Voor veel situaties voldoet het zelf invullen van een model: de onderwerpen zijn overzichtelijk en veel partijen kiezen voor eenzelfde oplossing.

Niet in iedere situatie is zelf een model invullen een verstandige oplossing. Het is lastig vooraf te voorspellen wanneer dit het geval is. Bij twijfel is het altijd raadzaam om vooraf advies van een specialist in te winnen.

Ook BV Legal maakt gebruik van een modelovereenkomst. Iedere overeenkomst vanaf een leeg papier opbouwen is onnodig kostbaar en de kans dat een cruciaal element wordt gemist is aanwezig. Een model is daarmee een controle-element om je ervan te verzekeren dat alle belangrijke elementen zijn opgenomen.

Ook bij een model moeten cruciale keuzes worden gemaakt: wat neem je wel op, en wat niet? Daarin kan een specialist mee helpen.

mr. S.R. VoorhorstAdvocaat
mr. S.R. Voorhorst richt zich op die rechtsgebieden waar ondernemers mee te maken krijgen. Dit kan puur ondernemingsrecht zijn, maar ook contractenrecht, insolventierecht, of andere rechtsgebieden.

Net zoals het dak moet worden gerepareerd in de zomer, is het verstandig om een aandeelhoudersovereenkomst te sluiten op het moment dat partijen niet met elkaar in conflict zijn. Zo worden problemen voorkomen, omdat het voor iedereen duidelijk is wat er is afgesproken in het specifieke geval dat zich voordoet.